Przeskocz do treści

W tym roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Poznaniu obchodzi jubileusz 60 – lecia swojej działalności. Członkowie, zarząd oraz pracownicy stowarzyszenia świętowali tę piękną rocznicę 14 września podczas pikniku w Lasku Dębińskim. W ramach ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata” społeczność PSONI Koło w Poznaniu wraz z zaproszonymi gośćmi tj. WTZ Wspólna Droga z Lubonia, ŚDS Sokoły oraz ŚDS Iskra z Poznania postanowiła wysprzątać tereny Lasku Dębińskiego gdzie corocznie obchodzi Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych.  W tym roku akcja odbyła się pod hasłem „Sprzątanie świata łączy ludzi”. Następnie wszyscy uczestnicy pikniku udali się na wyznaczone miejsce gdzie uroczyście posadzono drzewko upamiętniające 60-lecie PSONI Koło w Poznaniu wraz z pamiątkową tablicą. W dalszej części pikniku członkowie stowarzyszenia bawili się tak jak lubią najbardziej czyli przy ognisku. Było pieczenie kiełbasek, słodki poczęstunek oraz zabawa taneczna przy muzyce z głośnika.

Młodsi podopieczni stowarzyszenia świętowali jubileusz kilka dni później bo 16 września nad Jeziorem Rusałka. Odbył się tam festyn integracyjno-edukacyjny pt. „PSONI dzieciom” podczas którego dzieci korzystające z usług Ośrodka Wczesnej Interwencji, i nie tylko, mogły wziąć udział w licznych atrakcjach. W programie festynu były między innymi:  przedstawienie pt. „Żuk, królewski robaczek” -  Asz- Teatr, Muzyczne wygibasy  - Teatr Mozaika z Przemysławem Mazurkiem a także dogoterapia i alpakoterapia. Gościliśmy Fundację Czerwone Noski w Szpitalu,  Wojciecha Wicherka Tyci ze swoją trajką. Były też dmuchańce, wata cukrowa, malowanie twarzy, tatuaże, wielkie bańki, zabawy sensoryczne i plastyczne. Rodzice dzieci mogli spotkać się ze specjalistami: psychologiem, pedagogiem specjalnym i fizjoterapeutą. Był również poczęstunek dla dzieci w formie frytek i lodów a dla rodziców – kawa i pyszne ciasto. Pogoda była idealna na spędzenie czasu na świeżym powietrzu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom miedzy innymi Panu Andrzejowi Pietrasowi za pomoc w zorganizowaniu ogniska, Cukierni-Piekarni „Liczbańscy” za pyszne drożdżówki i bułeczki, Pani Renacie Pudełko za wsparcie  w organizacji pikniku a w szczególności za udostępnienie terenu przy Restauracji „Rusałka” oraz Miastu Poznań za objęcie patronatem Festynu integracyjno – edukacyjnego pt. „PSONI dzieciom”.

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią coronowirusa nasze stowarzyszenie wznowiło organizację Pikniku Rodzinnego z okazji Obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W dniu 15 czerwca nasi podopieczni wraz ze swoimi opiekunami oraz kadrą spotkali się przy leśniczówce w Lasku Dębińskim. Podczas pikniku uczestnicy mogli wziąć udział w podchodach oraz gry w boccie. Na gości czekała kawa i herbata oraz słodki poczęstunek a przy ognisku można było skosztować kiełbaski. Oprócz części gastronomicznej programu pikniku była również część artystyczna, a mianowicie śpiewy przy ognisku przy akompaniamencie gitary oraz tańce do muzyki z laptopa. Ten czas spędziliśmy rodzinnie i wesoło. Pogoda dopisała. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za słodkości Piekarni-Cukierni Liczbańscy oraz Piekarni Frąckowiak, za kiełbaski Wiejski Stół Dr Maryniak, Panu Andrzejowi Pietrasowi Prezesowi Stowarzyszenia Miłośników Dębiny za zorganizowanie ogniska oraz Zakładowi Lasów Poznańskich za udostepnienie terenu przy leśniczówce. Bez Was piknik by się nie odbył! Poniżej fotorelacja z wydarzenia. Zdjęcia mówią same za siebie.

26 kwietnia w Champions Bowling w Poznaniu odbył się Regionalny Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych. Stanowił on podsumowanie treningów, na które regularnie we wtorki uczęszczają podopieczni stowarzyszenia. PSONI Koło w Poznaniu reprezentowało 4 zawodników - 3 z WTZ Przyjaciele pani Teresa, pan Bartek i pan Tomasz oraz 1 zawodniczka z ŚDS Pogodni - pani Magdalena. Wszyscy uzyskali bardzo dobre wyniki startowe, zajmując trzy 1 miejsca i jedno 2 miejsce w swoich grupach startowych. 

Były to pierwsze zawody bowlingowe po przerwie wywołanej pandemią.

Od 1 września do 31 grudnia 2020 roku w obszarze „ Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”  PSONI Koło w Poznaniu realizowało zadanie pt. ”Opieka wytchnieniowa PSONI 2020”.  Projekt był finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania oraz ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2020”.

Udzieliliśmy wsparcia ośmiu dorosłym osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz dwójce dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością zamieszkałym na terenie miasta Poznania.

Projekt skierowany był do członków rodzin lub opiekunów faktycznych czyli rodziców, rodzeństwa, dziadków czy dalszych krewnych, którzy wymagają pomocy doraźnej, czasowej przerwy wytchnieniowej w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej.

Zapewnienie wsparcia w zakresie usługi opieki wytchnieniowej wpisuje się  w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 roku państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o FS”, celem Funduszu Solidarnościowego jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Głównym celem podjęcia przez nas działań w obszarze opieki wytchnieniowej było zabezpieczenie opieki dla osób z niepełnosprawnością oraz wsparcie członków rodziny. Wsparcie to umożliwiło opiekunom osób zależnych regenerację sił i dało szansę lepszego bilansu życia osobistego przez odciążenie w opiece. Odbiorcą usługi była równocześnie osoba niepełnosprawna jednak za główny cel wsparcia przyjęto stworzenie opiekunom możliwości odpoczynku, co zwiększyło poziom ich społecznego funkcjonowania i pozwoliło na lepsze realizowanie przez nich ról społecznych w tym rodzinnych i  zawodowych.   Wdrożenie przez nas usług zapobiegło wypaleniu opiekunów a osobom zależnym oferowało możliwość pełniejszego rozwoju i uczestnictwa w środowisku lokalnym oraz poza nim.

Zamierzamy kontynuować realizację zadania  w zależności od posiadania zasobów finansowych lub wolontariuszy, którzy chcą świadczyć usługi na rzecz środowisk rodzin z osobą z niepełnosprawnością.

Rozpoczęcie projektu 24.09.2020

Zakończenie projektu: 31.12.2020

Umowy: 

1.WTZ Pomost UEB/000042/15/D

2.WTZ Przyjaciele UEB/000043/15/D

3.ZDR Przystań UEB/000019/15/D

4.Ośrodek Wczesnej Interwencji UEB/000020/15/D

Projekt „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa  osób z niepełnosprawnościami”, którego celem jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON poprzez wsparcie w bezpiecznym funkcjonowaniu w czasie epidemii warsztatów terapii zajęciowej oraz rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami realizowanej przez organizacje pozarządowe w ramach zadań zlecanych przez PFRON w trybie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Projekt grantowy finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu inwestycyjnego 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Grant realizowany jest poprzez zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania.

Uczestnicy WTZ Przyjaciele od października 2020 roku biorą udział w projekcie "SoVo -dostępne radio internetowe".

„SoVo – dostępne radio internetowe” to innowacyjny projekt którego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych. Projekt oparty jest na uznanej w Europie dobrej praktyce Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI).

Portal jest tworzony we współpracy z kołami PSONI, Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz studentami. Jest sercem całego projektu i jego najważniejszym elementem. Wszystko co jest publikowane na portalu zostało stworzone przez uczestników albo ekspertów projektu. Co miesiąc na portalu pojawiać się będzie około 60 materiałów. Radio będzie nadawane w wybrane dni tygodnia, a część audycji będzie transmitowanych na żywo. Wszystkie audycje będą publikowane na portalu, co umożliwi dostęp do nich w każdej chwili.

Portal to miejsce stworzone specjalnie dla OzNI, osób z ich otoczenia oraz dla seniorów. Pełni funkcję narzędzia pozwalającego zdobyć wyższe kompetencje cyfrowe. Na jego stronach użytkownicy będą mogli odnaleźć informacje o tym  jak swobodnie poruszać się w wirtualnej przestrzeni i wykorzystywać zasoby Internetu do pracy, nauki, rozwoju swojej pasji i budowania relacji z innymi. Tematyka poruszana na portalu będzie szeroko obejmowała wszystkie sfery życia jego użytkowników.

W dniach od 26 maja do 3 czerwca PSONI POZNAŃ zorganizowało rodzinny wyjazd wypoczynkowy dla 39 podopiecznych. Juz po raz trzeci uczestnicy wypoczywali         w cieszącej się dużą popularnością urokliwej nadmorskiej miejscowości - Ustronie Morskie. Podopieczni PSONI POZNAŃ zakwaterowani byli w Pensjonacie "Janosik II" mieszczącym się około 500 metrów od morza.                                                                   Na wypoczywających w Ustroniu Morskim członków stowarzyszenia czekało wiele atrakcji. Oprócz codziennych spacerów brzegiem morza i po okolicy uczestnicy byli na wycieczce kolejką w mejsce gdzie rzeka Czerwona wpływa do morza Bałtyckiego. Spędzili przedpołudnie na nauce strzelania z łuku i zwiedzaniu Miasteczka Westernowego. Wieczorem zorganizowano dla uczestników turnusu ognisko            z kiełbaskami. Brali również udział w dwóch zabawach tanecznych: na terenie ośrodka „Janosik” i w świetlicy w pensjonacie.   Pogoda w tym roku sprzyjała, dzięki czemu uczestnicy dużo czasu spędzali na dworze spacerując lub wypoczywając      na terenach zielonych  przynależnych do Pensjonatu. Podczas takich wyjazdów członkowie stowarzyszenia mają okazję zaspokoić potrzeby kontaktu społecznego    i przynależności do większej grupy osób w podobnej sytuacji życiowej.          Podczas wypoczynku w nadmorskiej miejscowości następuje pobudzenie efektu endorfinowego (wzbudzenie dobrego samopoczucia) przez spacery, udział w wycieczkach i zabawach tanecznych.                                                                             Uczestnicy turnusu wypoczynkowego w Ustroniu Morskim wrócili do domów szczęśliwi, wypoczęci i z głowami pełnymi wrażeń.                                                                         Serdecznie dziękujemy gospodarzom Pensjonatu Janosik II - państwu Teresie    i Edwardowi Zając za opiekę, pomoc i zaangażowanie, a także wszystkim paniom wolontariuszkom i opiekunkom.