Przeskocz do treści

Realizowane

Nazwa zadania: „Widzę, czuję, pragnę (3)…” , UMOWA nr ZZO/000242/15/D -   zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych        

Typ projektu: Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)

Termin realizacji projektu: od 2019-04-01 do 2022-03-31
a) I okres realizacji projektu, tj. od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. - 447336,00 zł, całkowita wartość zadania 510240,00 zł,
b) II okres realizacji projektu, tj. od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. - 528780,00zł, całkowita wartość zadania 595252,00 zł,
c) III okres realizacji projektu, tj. od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 - 530280,00 zł, całkowita wartość zadania 600000,00 zł,
Opis zadania:
Celem projektu jest wczesna interwencja dziecka niepełnosprawnego poprzez:
o łączenie różnych form pomocy (opieka medyczna, psychologiczna, pedagogiczna, neurologopedyczna/logopedyczna, fizjoterapeutyczna, kynoterapeutyczna, integracja sensoryczna),
o wspomaganie rozwoju dziecka i jego najbliższego środowiska,
o pomoc rodzinie w prowadzeniu dziecka oraz w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej,

Warunki rekrutacji do projektu:
Beneficjenci są przyjmowani do projektu zgodnie z kolejnością zgłoszeń (kontakt telefoniczny lub osobisty w placówce). Warunkiem objęcia opieką specjalistyczną w ramach realizacji projektu jest dostarczenie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz wypełnienie oświadczenia. Wszelkie dokumenty winny być dostarczone do Ośrodka Wczesnej Interwencji PSONI Koło w Poznaniu mieszczącego się przy ul. Łozowej 26 w Poznaniu. Rodzaj niepełnosprawności oraz to, czy są aktywni zawodowo nie ma znaczenia, a specjaliści pracujący różnorodnymi metodami wybierają dla każdego beneficjenta ze względu na jego możliwości i rodzaj niepełnosprawności odpowiednią metodę terapii.

Osoba do kontaktu:

  • w sprawach merytorycznych: Monika Tonder – Kasprzak (owi.poznan@psoni.org.pl)
  • w sprawach finansowych: Alicja Wolna (alicjaw.biuro@wp.pl

Nazwa zadania: Zastępczy Dom Rodzinny PRZYSTAŃ 4  - UMOWA nr ZZO/000241/15/D   zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych        

Typ projektu: Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)

Termin realizacji projektu: od 2019-04-01 do 2022-03-31

  1. I okres realizacji projektu, od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.  - 261000,00 zł, całkowita wartość zadania  376560,00 zł,
  2. II okres realizacji projektu,  od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. - 300000,00 zł, całkowita wartość zadania 429016,00 zł,
  3. III okres realizacji projektu,  od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 -  300000,00 zł,  całkowita wartość zadania 429016,00 zł,

Opis zadania:

Celem projektu jest:

  • przystosowanie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną do funkcjonowania w społeczeństwie,
  •  budowanie poczucia własnej wartości i akceptacji,
  • usamodzielnienie przy wykonywaniu czynności dnia codziennego,
  • wytworzenie u niepełnosprawnych nawyku systematycznej pracy oraz nauka odpowiedzialności za jej wykonanie,

Osoba do kontaktu:

 - w sprawach merytorycznych: Bogna Degórska (zdr.przystan@wp.pl)

-  w sprawach finansowych: Alicja Wolna (alicjaw.biuro@wp.pl)