Przeskocz do treści

Zarząd

W skład Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Poznaniu wchodzą:

Zdzisława Gorynia - Przewodnicząca Zarządu i Elektor

Małgorzata Brylińska - Zastępca Przewodniczącej Zarządu

Marek Szambelan- Sekretarz

Grażyna Prażyńska - Skarbnik

Halina Cicha - Członek

Anna Lachor - Członek

Alina Włodarczak - Członek

Ewa Balińska - Członek

Monika Tonder-Kasprzak - Członek

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Przemysław Wójcicki - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Hanna Skręta - Członek

Waldemar Gręda - Członek