Przeskocz do treści

Zakończone

Projekty współfinansowane przez PFRON: 

  1. UMOWA nr ZZO/000188/15/D                                                                                              o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych          

1.Przedmiotem umowy jest zlecenie przez PRFRON realizacji projektu dotyczącego kierunku pomocy : zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego następujące zadanie: Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą                                "Widzę, czuję, pragnę (2)..."                                                                                Podstawowym celem projektu jest:                                                                                         -wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie,                                                                  -zapobieganie utrwalaniu się niepełnosprawności i umozliwienie dalszego, względnie prawidłowego rozwoju z koniecznością tylko niewielkiej pomocy terapeutycznej,                                                                                                                               -uruchomienie wszystkich potencjalnych rezerwprocesu rozwojowego u dziecka.   

  1. wykonywanego w terminie:

 od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2019 r.                                                                    

3.Warunki rekrutacji do projektu:                                                                                               - płeć bez znaczenia,                                                                                                                      -wiek dzieci i młodzież niepełnosprawna do 18 roku życia,                                                  -orzeczenie o niepełnosprawności,                                                                                           -rodzaj niepełnosprawności: schorzenie narządu ruchu, schorzenie narządu wzroku, schorzenie narządu słuchu, choroby psychiczne, uposledzenie umysłowe, ogólny stan zdrowia, niepełnosprawność sprzężona, autyzm, inne

4.Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:                                                              -Konsultacje interdyscyplinarne                                                                                               -Terapia psychologiczna                                                                                                               -Terapia pedagogiczna                                                                                                                 -Terapia logopedyczna                                                                                                                 -Terapia neurologopedyczna                                                                                                       -Rehabilitacja ruchowa                                                                                                              Wszystkie formy wsparcia są realizowane w terminie od 01.04.2017-31.03.2019

Od 01 kwietnia do 31 sierpnia 2017 roku w ramach projektu przyjęto 106 dzieci.

  1. UMOWA nr ZZO/000189/15/D                                                                                               o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  1. Przedmiotem umowy jest zlecenie przez PFRON realizacji projektu dotyczącego kierunku pomocy: zwiekszenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego następujące zadanie: Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą   "Zastępczy Dom Rodzinny PRZYSTAŃ 3"                                                  Podstawowym celem projektu jest:                                                                                 -przystosowanie dorosłych osób z niepełnosprawnoscią intelektualną do funkcjonoweania w społeczeństwie,                                                                                  -wzrost poczucia własnej wartości i akceptacji,                                                              -usamodzielnienie przy wykonywaniu czynności dnia codziennego,                        -wytworzenie u niepełnosprawnych nawyku systematycznej pracy, nauczenie ich odpowiedzialności za jej wykonanie,                                                                         -przełamanie barier psychicznych względem osób niepełnosprawnych
  2. Wykonanego w terminie:                                                                                                                                                                                                                                                    od dnia 01 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2019 r.                                                       
  3. Warunki rekrutacji do projektu:                                                                                        -osoba niepełnosprawna intelektualnie z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, mieszkaniec ZDR                                                                                    
  4. Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:                                                        -Trening zaradności życiowej i funkcjonowania w życiu codziennym,                    - Trening umiejętności interpersonalnych i społecznych,                                          - Trening likwidacji zachowań trudnych i zagrazających,                                            - Trening dbałosci o higienę.                                                                                   Wszystkie formy wsparcia są realizowane w terminie od 01.04.2017-31.03.2019                                                                                                                                                  Projekt obejmuje 13 osób z niepełnosprawnością intelektualną- mieszkańców Zastępczego Domu Rodzinnego "Przystań".