Przeskocz do treści

ZDR Przystań

Zastępczy Dom Rodzinny Przystań
ul. Chmielna 6
61-464 Poznań
tel. (61) 835 00 90
kom. 665 333 964
e-mail: zdr.przystan@wp.pl

Zastępczy Dom Rodzinny „Przystań” (ZDR) - powstał w 1995 roku i od tej pory działa nieprzerwanie, dając schronienie czternastu osobom niepełnosprawnym intelektualnie, które utraciły oparcie w domu rodzinnym z powodu śmierci rodziców, ich podeszłego wieku lub pochodzących z rodzin niewydolnych społecznie. ZDR jest placówką całodobową. Celem ZDR jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych intelektualnie, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym. Tworzenie warunków włączania osób niepełnosprawnych w tok normalnego życia społecznego z zapewnieniem im odpowiedniego wsparcia. Mieszkańcy mają możliwość uczestnictwa w terapii zajęciowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej oraz Srodowiskowym Domu Samopomocy

Mieszkańców ZDR na co dzień wspierają asystenci osób niepełnosprawnych, wolontariusze oraz praktykanci z poznańskich szkół.

ZDR zapewnia wszystkie formy wsparcia (przygotowanie posiłku, opieka lekarska, usługi higieniczne, różnorodne formy wykorzystania czasu wolnego dostosowane do możliwości psycho-fizycznych mieszkańców). Wszyscy mają zapewniony kontakt z lekarzem pierwszego kontaktu, psychiatrą oraz psychologiem.

Każdy Mieszkaniec posiada własny, jednoosobowy pokój, do dyspozycji mieszkańców są także pomieszczenia: kuchnia, jadalnia, pralnia z suszarnią, pokój gościnny. Dom jest otwarty i gościnny

Ze względu na specyfikę placówki kandydat do ZDR musi spełniać określone warunki.

Pierwszeństwo mają osoby które utraciły z różnych przyczyn oparcie w rodzinie i sieroty.