Przeskocz do treści

Ośrodek Wczesnej Interwencji

Ośrodek Wczesnej Interwencji
ul. Łozowa 26
61-476 Poznań
tel. (61) 832 53 73
kom. 665 333 968
e-mail: owipoznan@wp.pl

   

Ośrodek Wczesnej Interwencji jest niepubliczną placówką oferującą wczesną kompleksową i wielospecjalistyczną diagnozę oraz terapię dzieci już od pierwszych miesięcy życia.

Celem naszego oddziaływania jest wczesne wykrywanie oraz korygowanie bądź kompensowanie zaburzeń rozwoju dziecka odpowiednio dobranymi metodami terapeutycznymi dostosowanymi do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. W naszej pracy wykonujemy szereg oddziaływań diagnostycznych i terapeutycznych, mających na celu jak najszybsze wykrywanie trudności rozwojowych i minimalizowanie ich tak, aby dziecko uzyskało możliwie najlepsze warunki do rozwoju.

Ośrodek Wczesnej Interwencji w Poznaniu oferuje specjalistyczne wsparcie lekarskie, neurologopedyczne, pedagogiczne, psychologiczne oraz z zakresu rehabilitacji ruchowej. Dodatkowo nasi mali pacjenci mogą korzystać z dogoterapii, grupowych zajęć logopedycznych, psychologicznych i ruchowych oraz na basenie.

Pierwsza wizyta w Ośrodku ma charakter konsultacji obejmującej badanie lekarskie, zebranie wywiadu oraz ocenę rozwoju psychoruchowego przez specjalistów. Na tej podstawie wydawane są zalecenia oraz informacje zwrotne, w jakim zakresie powinna odbywać się terapia w Ośrodku.

Rehabilitacja ruchowa

Rehabilitacja ruchowa  ma na celu wyrównanie deficytów ruchowych i przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej, pozwalającej na osiągnięcie funkcjonalnych aktywności w życiu codziennym. Integralną częścią rehabilitacji ruchowej jest indywidualny instruktaż dla rodziców. W zależności od diagnozy i potrzeb dziecka wykorzystywane są sprawdzone, najskuteczniejsze metody rehabilitacji, takie jak: Koncepcja NDT Bobath, PNF, metoda Prechtla, TIMP.

Terapia neurologopedyczna

Terapia neurologopedyczna ma na celu usprawnienie funkcji pokarmowych, usprawnienie motoryki aparatu artykulacyjnego, rozbudzenie potrzeby kontaktu i motywacji do mówienia. W czasie zajęć stymulujemy rozwój mowy, rozwijamy słownik czynny oraz korygujemy wady wymowy. W procesie terapii dobór metod usprawniających uzależniony jest od rodzaju i nasilenia zaburzenia. W pracy wykorzystujemy metody logopedyczne (artykulacyjne, oddechowe, fonacyjne, słuchowe), elementy Metody Krakowskiej J. Cieszyńskiej, elementy metody werbo-tonalnej, masaż logopedyczny (elementy masażu dr E. Stecko, elementy masażu Castillo Moralesa), komunikację wspomagającą i alternatywną mającą na celu stworzenie możliwości komunikowania się dzieciom, które nie są w stanie posługiwać się mową werbalną.

Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna ma na celu ogólną stymulację rozwoju psychoruchowego oraz wsparcie emocjonalne dla naszych pacjentów i ich najbliższych. Rozpoznajemy obszary rozwoju, które wymagają wsparcia i na tej podstawie ustalamy plan oddziaływania. W naszej pracy korzystamy z metod takich jak: Zabawy Fundamentalne, Metoda Dobrego Startu, Metoda  Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda Krakowska, Stosowana Analiza Zachowania, Trening Umiejętności Społecznych oraz elementów terapii poznawczo – behawioralnej oraz systemowej. Naszym założeniem jest stworzenie odpowiedniej przestrzeni do rozwoju oraz odreagowania emocji związanych z procesem rehabilitacyjnym.

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna ma na celu wsparcie rozwoju głównie w zakresie procesów poznawczych, koordynacji wzrokowo – ruchowej, percepcji wzrokowo – ruchowej. Pracujemy w oparciu o metody takie jak: pedagogika M. Montessori, terapia ręki,  metoda dotyku i komunikacji Knilla, stymulacja bazalna, metody paluszkowe, ćwiczenia  grafomotoryczne wg. Metody Tymichowej i Bogdanowicz oraz elementy integracji sensorycznej.

 Pierwsze lata życia są kluczowe w nabywaniu umiejętności, z których korzystać będziemy przez całe życie. Mózg małego dziecka cechuje się największą plastycznością. Wczesne i trafne rozpoznanie problemów rozwojowych oraz wdrożenie terapii może prowadzić do uniknięcia lub zminimalizowania wielu nieprawidłowości. To właśnie we wczesnym dzieciństwie możemy pomóc najskuteczniej.

DROGI RODZICU NIE CZEKAJ!

GDY ZANIEPOKOI CIĘ COŚ W ROZWOJU TWOJEGO DZIECKA SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM OŚRODKIEM!