Przeskocz do treści

Dziękujemy serdecznie za okazane wsparcie finansowe, które traktujemy jako wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym. Dzięki przekazaniu przez Państwa 1% dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Poznaniu możemy realizować w szerszym zakresie cele statutowe naszego stowarzyszenia.

W imieniu zarządu,
Zdzisława Gorynia